EQUIP Berga Residencial

 

 

EQUIP Berga Residencial

Per Berga Residencial, l’equip humà és el seu principal actiu. Potenciem la formació continuada, la selecció del personal, ajudem a conciliar la vida laboral amb la vida familiar.

Assegurant una millora contínua dels serveis en la línia d’aconseguir uns serveis més personalitzats i adequats a les actuals i futures necessitats i exigències i conèixer de forma continuada l’opinió dels seus usuaris, familiars i treballadors. 

La qualitat assistencial dels serveis radica principalment en els professionals que composen els diferents equips d’atenció a les persones usuàries. Concretament, de la seva capacitat professional, habilitats, formació, responsabilitat, motivació i identificació amb els objectius de la empresa.  

 

 

 ATENCIÓ DIRECTA                                                    ATENCIÓ INDIRECTA

 EQUIP SANITARI                                                                    GESTIÓ                           Atenció mèdica                                                                     Direcció                                       Infermeria                                                                              Recepció 

 EQUIP FUNCIONAL                                                               SERVEIS GENERALS   Fisioteràpia                                                                            Manteniments, Transport   Teràpia Ocupacional                                                            Cuina, Bugaderia i neteja

 EQUIP PSICOSOCIAL                                                             PROFESSIONALS EXTERNS   Atenció psicològica                                                               Podologia                         Treball Social                                                                          Perruqueria                 Educació Social                                                                      Arranjament de Roba