Valors

Berga Residencial està compromès amb la màxima qualitat i integritat del seu servei

berga residencial

Els nostres principis.

Missió

Oferim atenció a les persones amb mancances d’autonomia personal i/o problemes sanitaris mitjançant una atenció integral que cobreixi les seves necessitats bàsiques de la vida diària potenciant la seva autonomia i capacitats.

Visió

BERGA RESIDENCIAL vol ser un referent per les persones que atenem a la comarca del Berguedà  i rodalies, donant resposta a les necessitats de l’entorn amb un model de màxima eficiència en la gestió dels recursos assistencials.

Valors

Respecte a les persones,dignitat,sensibilitat, humanitat, respectant la singularitat i les preferències de les persones. Generositat i solidaritat. Ètica i professionalitat. Responsabilitat. Honestedat.

Valors principals d’actuació:

Eficàcia per assolir la finalitat de Berga Residencial

Eficiència, utilitzant de la millor forma possible els recursos de què disposa.

Professionalitat, auto exigint a tota l’organització un nivell d’actuació i dotant-la dels recursos necessaris.

Qualitat que respongui a la finalitat per la qual va ser creada i que la societat necessiti.

Transparent tant en els resultats obtinguts com en els mitjan sembrats.

BERGA RESIDENCIAL

Objectiu general

Principis generals d’actuació:

Facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència, afavorint el manteniment o la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social.

Treballant en l’atenció centrada en la persona, afavorint que les persones puguin decidir en la mesura de lo possible, sobre els seus gustos i preferències.

Eficàcia

Per assolir la finalitat de Berga Residencial

Eficiència

Utilitzant de la millor forma possible els recursos de què disposa.

Professionalitat

Auto exigint a tota l’organització un nivell d’actuació i dotant-la dels recursos necessaris.

Qualitat

que respongui a la finalitat per la qual va ser creada i que la societatnecessiti.

Transparent

Tant en els resultats obtinguts com en els mitjans emprats.

Voluntariat

Potenciar el voluntariat al centre i la relació amb l’entorn.