La Visió

berga residencial

La nostra visió.

BERGA RESIDENCIAL vol ser un referent per les persones que atenem a la comarca del Berguedà  i rodalies, donant resposta a les necessitats de l’entorn amb un model de màxima eficiència en la gestió dels recursos assistencials.

Objectiu general

Principis generals d’actuació:

Facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència, afavorint el manteniment o la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social.

Treballant en l’atenció centrada en la persona, afavorint que les persones puguin decidir en la mesura de lo possible, sobre els seus gustos i preferències.

Eficàcia

Per assolir la finalitat de Berga Residencial

Eficiència

Utilitzant de la millor forma possible els recursos de què disposa.

Professionalitat

Auto exigint a tota l’organització un nivell d’actuació i dotant-la dels recursos necessaris.

Qualitat

que respongui a la finalitat per la qual va ser creada i que la societatnecessiti.

Transparent

Tant en els resultats obtinguts com en els mitjans emprats.

Voluntariat

Potenciar el voluntariat al centre i la relació amb l’entorn.