Viure

Tot el que oferim des de BERGA RESIDENCIAL per que la seva estada sigui perfecte

Viure a BERGA RESIDENCIAL

 

Ubicada al centre de Berga

La Residència i Centre de Dia, Berga Residencial, estan ubicats  al centre de Berga,  un entorn privilegiat , al mig del passeig de la indústria, on fan el mercat tots els dissabtes de l’any.

Model centrat en la persona

La Residència, centre de dia i servei de Sad, treballa seguint el model centrat en la persona que és l’eix vertebrador de tota l’activitat del centre i en conseqüència ha de ser la raó del servei.

Dignitat per sobre de tot

La dignitat de la persona gran cal preservar-la sempre, amb independència de les limitacions que presenti en el grau d’autonomia o capacitat cognitiva. Es vetllarà perquè les actituds, les paraules, les formes i el tracte general de tot el personal sigui respectuós.

Residència assistida per a gent gran

CASA NOSTRA, CASA VOSTRA

Organització i supervisió

Està adreçada a persones en situació de dependència que necessita organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària.

Temporal o permanent

Les estades poden ser  temporals o permanents, de respir, de rehabilitació, esporàdiques per a  persones grans amb un alt grau de dependència.

Servei 24 hores 365 dies

La Residència oferirà servei les 24 hores, 365 dies a l’any, seguint el model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) on els seus principis són la dignitat.

Objectiu general

Màxim grau d’autonomia personal i social

Facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència, afavorint el manteniment o la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social.

Treballant en l’atenció centrada en la persona, afavorint que les persones puguin decidir en la mesura de lo possible, sobre els seus gustos i preferències.

Màxim grau d’autonomia

Potenciar el màxim grau d’autonomia, integració social i qualitat de vida dels residents

Atenció personalitzada

Atendre les necessitats i expectatives de la persona.

Satisfer en la mesura que puguem, els seus desitjos i preferències de les persones que atenem

Participació

Fomentar la participació en les activitats del centre a tots els usuaris, famílies i personal.

Respectant sempre la voluntat del resident i existint una flexibilitat respecte a les normes de règim intern.

Qualitat & Confort

Mantenir i fomentar la dimensió hotelera de la residència en termes de qualitat i d’unes estructures físiques que possibilitin el confort, la intimitat, la higiene i la convivència.

Autonomia

Estimulació de la autonomia per les AVDs tant bàsiques com instrumentals i de substitució en cas necessari.

Autoestima

Afavorir el procés d’autoestima i la presa de decisions  dels usuaris

Drets

Protegir i promocionar els drets de la persona gran.

Comunicació

Afavorir la comunicació interpersonal entre els usuaris.

Motivar i fomentar la comunicació entre els professionals.

Vincles familiars

Proporcionar suport psico-emocional fomentant i afavorint els vincles familiars.

Conèixer la història de vida  de cada persona que atenem, per establir un pla d’atenció i vida, juntament amb la pròpia persona i família per establir uns objectius consensuats amb la persona sempre que sigui possible i la planificació d’activitats adequades a cada persona.

Auxiliar referent

Empoderar la figura de l’auxiliar referent, establir unitats de convivència estables.

Voluntariat

Potenciar el voluntariat al centre i la relació amb l’entorn.

Interrelació amb la xarxa

Incrementar la interrelació amb la xarxa de recursos exteriors a la residència.

Prevenir

Prevenir i disminuir el deteriorament físic, psíquic o social dels usuaris/àries.

Coordinar i integrar

Coordinar i integrar els components del sistema assistencial (sanitat i serveis socials o sistema socio-sanitari).

Atendre

Atendre adequadament els serveis generals necessaris per al funcionament del centre.

Atendre serveis de cobertura indirecta.