Atenció a domicili

Berga residencial a casa teva

Atenció a domicili

Té com objectiu millorar la qualitat de vida personal i de la família, amb una atenció personalitzada i de suport a les activitats bàsiques de la vida diària, a les activitats instrumentals i a les diferents tasques de la llar. L’Atenció al Domicili és un servei acreditat per la Generalitat de Catalunya i pels serveis destinats a la gent gran, que es pot tramitar mitjançant l’ajuda econòmica de l’PEV i s’atorga segons el nivell de dependència de la persona i es realitza a través la treballadora social del centre.

És un servei integral, té present les necessitats  de la persona i la família, per millorar la seva qualitat de vida.

Servei a domicili.

 

Integrador: Dirigit a frenar situacions de deteriorament, millora l’autoestima, vida social, condicions de vida i convivència.

De qualitat: Tot l’equip està format per personal qualificat i  amb qualitat humanes.

Personalitzat: S’estudia i s’elabora un pla de treball individualitzat i d’acord amb les necessitats de cada persona i família.

Especialitzat:  S’ofereix el personal adequat segons cada necessitat.

Humà: Treballem amb persones i per les persones, amb un equip amb vocació.

Serveis que ofereix l’atenció domiciliària.

Atenció a la persona

Higiene, dutxa, hidratació cames, peus, manicura mans ,peus, afeitat, canvi de roba interior, canvi de roba exterior, llevar, vestir, ajudar asseure, control de constants, transferències llit/grua/cadira,  ajudar pujar, baixar escales, passejar, escolta activa ,suport al canvi de roba estacional, suport a la confecció de menús, canvi de colestomia, control d’esfínters, canvi de bolquer, control de la medicació, preparació de blíster, administrar medicació, control de glicèmies, administrar insulina, aerosols, apòsits de medicació, prevenció de nafres……

Acompanyaments i seguiment

En el domicili, ajudar a les gestions exteriors, acompanyaments a l’hospital, metge i especialistes de referència.

Atenció a les necessitats de la llar

Neteja del domicili, canvi de llençols, bugaderia, suport a les compres…

Fisioteràpia i ajudes tècniques

Rehabilitació, orientació risc de caigudes , tractament, massatges…

Infermeria

Cura de nafres, consells de prevenció, control de medicació, evitar el dolor, control de  constants, prevenció.

Metge

Visita mèdica segons necessitat, consells, tractaments, derivacions…

Menjars a domicili

Es proporciona un àpat complet i equilibrada, revisada i pautada per una dietista. Aquesta opció té variables, l’usuari pot anar a buscar el menjar al centre  o se li lliura a casa.

berga residencial

Altres serveis

Residència

Casa nostra, casa vostra.

Centre de dia

Servei d’acollliment diürn.

Unitat de psicogeriatría

Per persones amb dependència.