Centre de dia

CASA NOSTRA, CASA VOSTRA

Centre de dia per la gent gran.

Un centre de dia és un servei d’acollliment diürn que complementa l’atenció pròpia de l’entorn familiar, amb els objectius d’afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social, mantenir a la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents, de 8 a 21 h tots els dies de l’any, oferim transport adaptat. Es poden activar ajudes públiques vinculades al servei segons el grau de dependència de la persona.

Disposem de 21 places de Centre de Dia. Aquest centre és autònom, no vinculat a la residència, amb una entrada pròpia  i sales diferents exclusives pels  usuaris de centre de dia.

El centre de dia poden ingressar persones de 65 anys o menys, previ informe mèdic i social i sota el vist i plau del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El nostre centre de dia.

 

El Centre de dia oferim un horari ampli de 8 a 21 h, amb  esmorzar, dinar,berenar i sopar opcional. Una atenció discontínua, dies alterns i mitges jornades segons les necessitats de les persones.

Disposem de Transport adaptat.

Sent un recurs a les famílies per evitar la institucionalització i ajudant a desenvolupar els projectes de vida de les persones que atenem, de la millor manera possible, sense perdre el contacte amb l’entorn més pròxim, amb ambients càlids i acollidors. Disposem de transport adaptat per facilitar l’accés al centre.

Objetius dirigits a la persona.

Promoció

Promoure i mantenir el màxim grau d’autonomia i de funcionalitat possible.

Prevenció

Prevenir la dependència potenciant les seves capacitats cognitives, funcionals i socials.

Desenvolupament

Desenvolupar la qualitat de vida de la persona, incidint en l’autoestima i el benestar emocional.

Independencia

Evitar o retrassar la seva institucionalització definitiva.

Participació

Fomentar la seva  participació, satisfacció de desitjos  e integració socio-comunitària.

Aprenentatge

Proporcionar nous aprenentatges.

Atenció

Donar una atenció personalitzada a cada usuari/a identificant la seva necessitat, tenint present els seus gustos i preferències.

berga residencial

Altres serveis

Atenció domiciliària

Berga Residencial a casa teva.

Residència

Casa nostra, casa vostra.

Unitat de psicogeriatría

Per persones amb dependència.